Historia

Pomysłodawcami i inicjatorami powstania na Wyględowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku byli Anna i Andrzej Jędrychowscy. Na początku pani Anna marzyła o zorganizowaniu szkoły muzycznej . Potem zaczęła myśleć o kształceniu ludzi dorosłych. Zafascynowana muzyką i wrażliwa na wszystkie przejawy piękna, postanowiła zarazić tym szersze grono osób starszych . Dzięki temu życie na emeryturze zamierzała uczynić ciekawszym i barwniejszym.

W lipcu w 2004 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy został złożony wniosek o rejestrację Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą przy ulicy Żuławskiego 4/6.

28 października 2004 roku nastąpiła uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina na Mokotowie . Pierwsze planowane zajęcia rozpoczęły się na początku listopada, a były to wykłady i seminaria miłośników muzyki. W zajęciach uczestniczyło 144 słuchaczy.

Prezes Anna Jędrychowska w maju 2005 roku podpisała porozumienie między WUTW i Akademią Muzyczną, która objęła patronat nad naszym Uniwersytetem. Dzięki temu słuchacze otrzymali 10 bezpłatnych biletów na koncerty środowe Akademii poprzedzone prelekcjami i wykładami.
1 stycznia 2008 roku został wydany na naszym Uniwersytecie pierwszy numer biuletynu „Trzecia Młodość” . Piszemy w nim o naszych wydarzeniach o ciekawych zamierzeniach.

Z wielką radością została przyjęta decyzja o nowej siedzibie, którą stał się Dom Kultury Łowicka przy ulicy Łowickiej 21.W październiku 2009 roku miała miejsce piąta inauguracja naszego WUTW już w Domu Kultury Łowicka 21.

Od 2008 – 2015 roku WUTW bierze czynny udział w Forum III Wieku w Nowym Sączu połączone z Forum Ekonomicznym w Krynicy , a od 2016roku Uniwersytet wstępuje do Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie.

W 2013 roku WUTW przystąpiło do konkursu „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku” . Po ocenie przez komisję certyfikacyjną Prezes Anna Jędrychowska otrzymała z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej Złoty Certyfikat „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

W 2014 roku na Zamku Królewskim nastąpiło wręczenie nagrody im. Cypriana Kamila Norwida Prezes Annie Jędrychowskiej za doprowadzenie uzyskania „Złotego Certyfikatu Profesjonalny UTW” w dziesięciolecie istnienia uniwersytetu.

W 2015 roku na Walnym Zebraniu Zarządu i słuchaczy WUTW Prezes Anna Jędrychowska przekazała prof. Marii Koreckiej-Soszkowskiej prowadzenie Uniwersytetu. Mimo ciężkiej choroby uczestniczyła w życiu uniwersytetu realizując kolejny projekt i jednocześnie ostatni ” Życie i twórczość Fryderyka Chopina”. Anna Jędrychowska odeszła od najbliższych i od nas 10.12.2018 roku.

Prezes Maria Korecka-Soszkowska i Zarząd kontynuują pracę i ideę Anny Jędrychowskiej poprzez przystępowaniu do konkursów na projekty ogłaszane przez Dzielnice Mokotów i Urząd miasta Stołecznego Warszawy. Tradycyjnie odbywają się spotkania opłatkowe i wielkanocne, koncerty z okazji urodzin naszego patrona Fryderyka Chopina i obchody świąt narodowych. Słuchacze licznie uczestniczą w koncertach i widowiskach artystycznych, zwiedzają ciekawe zakątki Polski i Warszawy.
Jednocześnie jesteśmy zawsze otwarci na nowe propozycje, które wzbogacają życie seniora i zachęcają do przystąpienia do naszego uniwersytetu.

Michalina Chojnowska