Osiągnięcia i nagrody

W wieloletniej historii naszego Uniwersytetu, udało się nam osiągnąć szereg wyróżnień i otrzymać wiele nagród. Są one dowodem naszego zaangażowania i nieustających prób poprawy jakości naszej pracy.

II miejsce chóru Cantabile w III Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz my” – 2005;

Wydawnictwa książkowe – „Co nam zostało z tych lat…”, „Najmilsza sercu jest Warszawa”, „Mały jubileusz WUTW – 5-lecie działalności”, „Wspomnienia tworzą historię społeczeństw”;

wydawanie biuletynu „Trzecia Młodość”;

prowadzenie kroniki;

wielokrotny udział w ogólnowarszawskiej imprezie Senioralia;

udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym Wspólnoty Europejskiej Grundtvig (wynikiem kilkuletniej pracy była wymieniona wyżej książka „Wspomnienia tworzą historię społeczeństw”);

Nagroda Samorządu Wojewódzkiego Mazowsza im. C. K. Norwida dla naszej pani prezes, Anny Jędrychowskiej;

Otrzymanie przez nasz uniwersytet Certyfikatu Złotego – Profesjonalny Uniwersytet Złotego Wieku