Nasze dofinansowania

Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. F. Chopina nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie, jakie co roku pozwala nam zaproponować Państwu nowe kursy i zajęcia.

W roku 2019/2020 wspierają nas:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy w części dofinansowuje zajęcia: pantomima, warsztaty malarstwa, rękodzieła, komputerowe, wykłady i seminaria, język hiszpański.

Biuro Polityki Zdrowotnej dotuje cykl „Pogodny Senior” są to wykłady specjalistyczne i warsztaty „Godny i pogodny senior”

Wydział Kultury Dzielnicy Mokotów dotuje cykl spotkań „Kobiety w sztuce polskiej”

Zespół Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów częściowo dotuje zajęcia z gimnastyki .