foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  im. Fryderyka Chopina, od marca 2017 realizuje trzyletni projekt pt.  „Pogodny Senior”, finansowany przez Biuro Polityki Zdrowotnej, Urzędu m. st. Warszawy. Głównym celem dotacji jest zmiana postrzegania starości i  jej wizerunku, zapobiegająca dyskryminacji społecznej seniorów, poprzez dostarczanie im wiedzy i umiejętności. Senior uczęszczając na zajęcia ma uświadomić sobie, że starość jest tylko upływającym czasem, a pokonywanie trudności codziennych –  tylko elementem życia. Słuchacze WUTW biorą udział w  wykładach specjalistycznych  i  warsztatach.   Tematy wykładów  dotykają  trudnych sytuacji codziennych, takich jak umiejętność pokonywania stresu czy depresji,  technik i  metod pozwalających zachować  i wzmacniać uwagę i   pamięć, stosować zdrowy styl życia. Warsztaty zaś mają dodatkowy walor –  bezpośredni kontakt ze specjalistami,  uczą, jak rozwiązywać problemy  zdrowotne  fizyczne i psychiczne, jak prawidłowo się odżywiać i uprawiać sport. Warto więc korzystać z aktywnego uczestnictwa w zajęciach „Pogodny senior”, pamiętając, że człowiek w każdym wieku ma szansę na wprowadzenie zmian i budowanie osobowości silnej emocjonalnie.                                       

                                                                                       Michalina Chojnowska 

                                                                                       Koordynator projektu 

 

Projekt „Działalność merytoryczna i organizacyjna Towarzystwa Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fr. Chopina w latach 2016-2019”, współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy, obejmuje prowadzenie zajęć edukacyjnych dydaktyczno-programowych, artystyczno-twórczych, kulturalnych, wydawniczych i integracyjnych.

Wykłady i seminaria, całkowicie dotowane przez Urząd m.st. Warszawy, przyczyniają się do poszerzenia wiedzy słuchaczy z różnych dziedzin nauki i sztuki  oraz do podniesienia i utrzymania dobrej kondycji intelektualnej, psychicznej i  estetycznej słuchaczy.

Warsztaty komputerowe dla początkujących, dotowane częściowo, wyposażają seniorów w umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego społeczeństwa.

W ramach działań edukacyjno-artystyczno-twórczych wyżej wymieniony  projekt obejmuje warsztaty malarskie,  warsztaty rękodzielnicze oraz warsztaty teatralne.

Zajęcia artystyczne umożliwiają osobom w nich uczestniczących zapoznanie się z nowymi technikami artystycznymi,  jak i indywidualną ekspresją. Zajęcia te wspierają kreatywność naszych słuchaczy.

Obrazy i eksponaty wykonane na zajęciach plastycznych (malarskich i rękodzielniczych) przez seniorów są prezentowane nie tylko na naszym uniwersytecie ale też  w czasie imprez okolicznościowych na terenie Dzielnicy Mokotów, wzbudzając bardzo duże zainteresowanie. 

 Na warsztatach teatralnych, prowadzonych przez reżysera, seniorzy poprzez ćwiczenia dramatyczne rozwijają swoje umiejętności aktorskie, uczą się wyzwalać różne  emocje, interpretować tekst, doskonalić pamięć. Sekcja teatralna uświetnia swoim występem wszystkie uroczystości obchodzone na naszym uniwersytecie.

W ramach projektu uniwersytet organizuje koncerty okolicznościowe i spotkania integracyjne, które są właściwą  okazją do  tworzenia serdecznej  atmosfery i poczucia wspólnoty wśród studentów UTW.

Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu m.st. Warszawy mamy możliwość wydawania biuletynu „Trzecia Młodość” o charakterze informacyjno-publicystycznym. Słuchacze mogą nie tylko uzyskać różnego rodzaju informacje o zdarzeniach  związanych z UTW, ale również  mogą publikować w nim swoje wiersze, artykuły czy też wspomnienia.

Projekt zabezpiecza pod względem finansowym również obsługę administracyjną uniwersytetu, co zapewnia sprawną organizację zajęć merytorycznych i działań administracyjnych.

                                                                                                                         Elżbieta Kulawiak

                                                                                                                        Koordynator projektu

Zajęcia