foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

PROGRAM UNIWERSYTETU
Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest bardzo młody – powstał jesienią 2004 roku. Jego celem jest „zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz aktywizacja społeczna ludzi starszych” – jak określa statut. Cele te realizowane są na wiele sposobów.
Ponieważ jest to „uniwersytet”, przede wszystkim poszerza on wiedzę i to w bardzo różnych kierunkach. Słuchacze dowiadują się ciągle czegoś nowego i aktualizują to, czego nauczyli się wcześniej. Służą temu przede wszystkim wykłady. Odbywają się one dwa razy w tygodniu i dotyczą bardzo wielu dziedzin, w tym historii, sztuki, współczesnej problematyki społecznej, zagadnień filozoficznych, medycyny.
Ze względu na patrona naszej uczelni specjalnie dużo miejsca zajmuje muzyka, zarówno w postaci wykładów, na przykład z historii opery, jak też spektakli słowno-muzycznych poświęconych twórczości Moniuszki, Wieniawskiego, Paderewskiego czy Szymanowskiego.
Oprócz wykładów słuchacze uczęszczają na seminaria poświęcone historii Warszawy, wybranym zagadnieniom psychologicznym, kulturze słowa, profilaktyce gerontologicznej czy formom muzycznym. Prowadzone są lektoraty języków angielskiego i francuskiego, kursy obsługi komputera, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze „Zabawy z igłą i nie tylko...”
Uniwersytet organizuje piesze wycieczki po Warszawie i autokarowe do pięknych zakątków Polski. Prowadzona jest piękna, ręcznie pisana Kronika.
Ukazały się już dwie książki ze wspomnieniami naszych słuchaczy: Co nam zostało z tych lat... i Najmilsza sercu jest Warszawa.
W 2006 roku przystąpiliśmy, wraz z partnerami z Anglii, Belgii, Hiszpanii i Estonii, do dwuletniego Programu Edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Socrates (akcja Grundtvig 2 skierowana do ludzi w „trzecim wieku”), włączając nasze wspomnienia pt. Historia życiem pisana do szerszego europejskiego projektu Memento – sharing memories and cultures through arts (Sztuka odbiciem wspomnień i kultury). Projekt Memento został w styczniu 2009 roku wybrany przez międzynarodowe jury spośród 300 i zaliczony do 20 najlepszych, odpowiadających kryteriom kreatywności i innowacyjności.
Od stycznia 2008 roku wydajemy biuletyn pt. „Trzecia Młodość”. Ze środków uzyskanych na projekt „Internet dla wszystkich” 2006-2007 i „Seniorzy w internecie” 2007-2008 rozszerzyliśmy ofertę kawiarenki internetowej. Mamy wiec dostęp do komputerów – poznawanie internetu jest dla naszego pokolenia potrzebą chwili.
Uniwersytet jest miejscem, gdzie nawiązują się bliskie kontakty, a nawet przyjaźnie, które często przenoszą się na grunt prywatny. W ten sposób życie przedstawicieli „trzeciego wieku” staje się o wiele bogatsze i ciekawsze. Przyjdź i dołącz do nas!

Zajęcia