foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać, a także pomagać innym.

Chór „Cantabile” został utworzony we wrześniu 2005 roku, a już w listopadzie tego samego roku zdobył drugie miejsce w III Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz My” w kategorii zespołów wokalnych.

W sierpniu 2006 roku WUTW włączyło się do dwuletniego Programu Edukacyjnego Wspólnoty Europejskiej Socrates – Grundtvig 2, w którym obok nas uczestniczyli partnerzy reprezentujący instytucje nieformalnego nauczania o profilu artystycznym z Anglii, Belgii, Hiszpanii i Estonii. Wspólny temat programu brzmiał: „Memento – sharing memories and cultures through Arts (Memento – sztuka odbiciem wspomnień i kultury). Część programu przygotowanego przez WUTW nosi tytuł History written by life (Historia życiem pisana) i zawiera wspomnienia, świadectwa historii ludzi, którzy przeżyli okupację niemiecką i dominację sowiecką. Rezultatem tej współpracy jest strona internetowa www.memento-europe.eu, ilustrująca dokonania wszystkich partnerów projektu. W początkach stycznia 2009 roku otrzymaliśmy wiadomość z Brukseli, że działające z ramienia Europejskiego Programu Edukacyjnego międzynarodowe jury wybrało 20 z 300 projektów, przykładów dobrej praktyki, które spełniają kryteria kreatywności i innowacyjności – wśród nich znalazł się nasz projekt Memento.
W maju 2006 roku, dzięki projektowi Internet dla wszystkich, którego środki pieniężne umożliwiły działalność kawiarenki internetowej, mamy dostęp do internetu. Mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani. Otwiera on dostęp do szerszej informacji, kontaktów międzyludzkich, umożliwia załatwienie trudnych, codziennych spraw. Poznawanie internetu jest dla naszego „przedkomputerowego” pokolenia potrzeba chwili, abyśmy nie czuli się zmarginalizowani we współczesnym świecie.
W 2005 roku została wydana pierwsza nasza publikacja książkowa pt. Co nam zostało z tych lat... Zarejestrowaliśmy w niej ciekawe wydarzenia z pierwszego roku działalności naszej Alma Mater, tematykę wykładów z udziałem wybitnych postaci życia naukowego i kulturalnego, a także obrazy przeszłości zapisane w naszej pamięci, czyli wspomnienia.

W następnym 2006 roku opublikowana została druga książka pt. Najmilsza sercu jest Warszawa, w której historię naszej stolicy poznajemy poprzez przeżycia słuchaczy.
Od stycznia 2008 roku zaczęliśmy wydawanie półrocznego biuletynu pt. „Trzecia Młodość”, opisującego różne aspekty naszego codziennego życia i życia uniwersyteckiego, a także związane z nim ciekawsze wydarzenia.

Z okazji jubileuszu 5-lecia działalności WUTW, w dniach 7-8 maja 2009 roku, w siedzibie uczelni w Centrum Łowicka, odbyła się sesja naukowa poświęcona „Życiu i twórczości Fryderyka Chopina”. Udział w niej wzięli: prof. dr hab. Jagna Dankowska, prorektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, prof. dr hab. Mieczysława Demska-Trębacz, dr Teresa Kotaszewicz, dr Andrzej Pytlak, a bogatą oprawę artystyczną zapewnił koncert w wykonaniu prof. Karola Radziwonowicza i listy naszego wielkiego Polaka, w interpretacji aktorki Teatru Polskiego, pani Barbary Dobrzyńskiej. Sesję naukową poprzedziło wystąpienie Wiceburmistrza Dzielnicy Mokotów, pana Krzysztofa Skolimowskiego, który w imieniu swoim i Burmistrza pana Jana Rasińskiego złożył skierowane do nas gorące życzenia i gratulacje. Potem nastąpiła prezentacja naszego dorobku i część nieoficjalna.
Dzięki dotacji Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy (pod nazwą „Fryderyk Chopin w Warszawie – oczekiwanie na Rok Chopina – uroczystość wpisana w obchody V rocznicy powstania Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”), został wydany album Mały jubileusz WUTW, 5-lecie działalności.

Zajęcia