foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

    

   Karnawałowe spotkania słuchaczy WUTW stały się już tradycją, na którą zawsze czekamy. Tegoroczne spotkanie w dniu 8 lutego 2018 roku, zbiegło się z obchodzonym tego dnia "tłustym czwartkiem", dlatego nie mogło zabraknąć na stołach tradycyjnych pączków, kawy, herbaty i owoców. Uczestnicy przybyli na spotkanie w liczbie 55 osób, a wśród nich byli zaproszeni goście z zaprzyjaźnionego uniwersytetu im. Haliny Szwarc.

        Na wstępie głos zabrała pani Prezes Zarządu Maria Korecka-Soszkowska i witając zebranych podkreśliła, że w życiu seniora, obok wykładów i warsztatów poszerzających wiedzę oraz rozwijających pasje i talenty, jest także pora na beztroską zabawę w gronie zaprzyjaźnionych osób. Życząc dobrej i wesołej zabawy pani Prezes zwróciła również uwagę na fakt, że ta forma aktywności ma jeszcze tę zaletę, że przyczynia się do coraz większej integracji naszego środowiska.

        Następnie, nasz chór "Cantabile" prowadzony przez Annę Sagan, wzmocniony głosami chóru "Bell Canto" z Bielan rozpoczął swój występ, prezentując pięć utworów o charakterze biesiadnym. Kolejno odśpiewano następujące piosenki:

"Kocham kwiaty i ciebie"

"Czardasz"

"Graj piękny cyganie"

"Cyganeria"

"Mexicana"

        Występ chóru wprowadził zebranych w radosny nastrój, który sprawił, że tańce pod kierunkiem pani Iwony Nadolnej rozpoczęły się entuzjastycznie z udziałem wszystkich obecnych. Tradycyjnie na początek odtańczono poloneza, a potem inne tańce, w takt znanej wszystkim i lubianej muzyki odtwarzanej z płyt. Wesoła zabawa pozwoliła choć na trochę zapomnieć o kłopotach dnia codziennego i dręczących nas chorobach, a uśmiech na twarzach świadczył, że udział w takich spotkaniach to także recepta na godne i pogodne życie seniora. Pomiędzy tańcami dwie koleżanki zaprezentowały nam także okolicznościowe wiersze.

        O sprawy kulinarne i dekorację sali zadbały, jak zwykle, koleżanki z Rady Samorządu, z jego przewodniczącą Reginą Naporowską. Dziękujemy im bardzo serdecznie za trud organizacyjny związany z przygotowaniem tego miłego spotkania.

Czesława Wolska-Kotańska

 

Uprzejmie informujemy Słuchaczy WUTW, że przerwa semestralna trwa od 15.01.2018 do 26.01.2018.

Zajęcia rozpoczynają się 29.01.2018.

Szczegółowy rozkład zajęć w II semestrze będzie dostępny w sekretariacie WUTW po przerwie semestralnej.

Zapraszamy na zajęcia.

 

Zdrowych i Radosnych Świąt

        Bożego Narodzenia

                                                                       oraz

Pomyślnego i Szczęśliwego

 Nowego Roku 2018

 

                    Słuchaczom i Sympatykom WUTW                                                                                                

życzy Zarząd

    

 Warszawa, grudzień 2017

W dniu 19 października 2017 roku, przy kawie i ciasteczkach, odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne słuchaczy WUTW. Poszczególni członkowie Zarządu informowali o zakresie swojej działalności i zachęcali słuchaczy do aktywnego udziału w licznych zajęciach. Większość tegorocznych wykładów i warsztatów jest kontynuacją cykli tematycznych z ubiegłych lat. Nowością jest ciekawy cykl zajęć pod ogólną nazwą "Pogodny senior", w którym do udziału zachęcała pani Michalina Chojnowska.

Pani Anna Jędrychowska omówiła  nowy, wprowadzony po raz pierwszy w semestrze 2017/2018, cykl wykładów i seminariów przygotowujący do konkursu pt. "Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina", który jest prowadzony przez wybitnych profesorów. Ukoronowaniem tego cyklu będzie, połączony z nagrodami, konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego genialnego kompozytora.

Po części informacyjnej, na hasło przewodniczącej Rady Samorządu Reni Naporowskiej, zebrani rozpoczęli wesołe śpiewanie i tańce, nie kryjąc zadowolenia z tego spotkania i z chwil spędzonych w przyjaznym środowisku.

                                                            Czesława Wolska-Kotańska

W dniu 12 października 2017 roku miało miejsce rozpoczęcie kolejnego, już XIV Roku Akademickiego na WUTW imienia Fryderyka Chopina, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 21. Uroczystość, która zgromadziła liczne grono dawnych i nowych słuchaczy, otworzyła wiceprzewodnicząca Zarządu – pani Laura Żochowska, zapoznając zebranych z głównymi celami i zadaniami naszej uczelni. Działający przy WUTW chór „Cantabile” odśpiewał wraz z całą salą Gaudeamus Igitur, po czym nowi słuchacze złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie.

Następnie głos zabrała pani prezes Zarządu – prof. dr hab. Maria Korecka-Soszkowska. Witając zebranych omówiła skrótowo program działania Uniwersytetu na najbliższe 2 semestry oraz przedstawiła pianistę pana Jakuba Derę, który wygłosił bardzo interesujący wykład pt. "Spełniona i niespełniona miłość w sztuce muzycznej doby romantyzmu", bogato ilustrowany utworami muzycznymi w wykonaniu światowych gwiazd.

                                                               Czesława Wolska-Kotańska

Zajęcia