foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

W dniu 19 października 2017 roku, przy kawie i ciasteczkach, odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne słuchaczy WUTW. Poszczególni członkowie Zarządu informowali o zakresie swojej działalności i zachęcali słuchaczy do aktywnego udziału w licznych zajęciach. Większość tegorocznych wykładów i warsztatów jest kontynuacją cykli tematycznych z ubiegłych lat. Nowością jest ciekawy cykl zajęć pod ogólną nazwą "Pogodny senior", w którym do udziału zachęcała pani Michalina Chojnowska.

Pani Anna Jędrychowska omówiła  nowy, wprowadzony po raz pierwszy w semestrze 2017/2018, cykl wykładów i seminariów przygotowujący do konkursu pt. "Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina", który jest prowadzony przez wybitnych profesorów. Ukoronowaniem tego cyklu będzie, połączony z nagrodami, konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego genialnego kompozytora.

Po części informacyjnej, na hasło przewodniczącej Rady Samorządu Reni Naporowskiej, zebrani rozpoczęli wesołe śpiewanie i tańce, nie kryjąc zadowolenia z tego spotkania i z chwil spędzonych w przyjaznym środowisku.

                                                            Czesława Wolska-Kotańska

W dniu 12 października 2017 roku miało miejsce rozpoczęcie kolejnego, już XIV Roku Akademickiego na WUTW imienia Fryderyka Chopina, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 21. Uroczystość, która zgromadziła liczne grono dawnych i nowych słuchaczy, otworzyła wiceprzewodnicząca Zarządu – pani Laura Żochowska, zapoznając zebranych z głównymi celami i zadaniami naszej uczelni. Działający przy WUTW chór „Cantabile” odśpiewał wraz z całą salą Gaudeamus Igitur, po czym nowi słuchacze złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje członkowskie.

Następnie głos zabrała pani prezes Zarządu – prof. dr hab. Maria Korecka-Soszkowska. Witając zebranych omówiła skrótowo program działania Uniwersytetu na najbliższe 2 semestry oraz przedstawiła pianistę pana Jakuba Derę, który wygłosił bardzo interesujący wykład pt. "Spełniona i niespełniona miłość w sztuce muzycznej doby romantyzmu", bogato ilustrowany utworami muzycznymi w wykonaniu światowych gwiazd.

                                                               Czesława Wolska-Kotańska

„Nic o nas bez nas – seniorzy  mają głos” – takie hasło towarzyszyło    IX Forum III Wieku na XXVII Forum Ekonomicznym,  organizowane w Krynicy-Zdroju  i  Nowym Sączu w dniach 6 – 9 września 2017 r. Forum III Wieku odbywa się od 2009 roku  cyklicznie, rokrocznie, jest wydarzeniem międzynarodowym.  Obrady  prowadzone były w różnych formach: na  sesjach plenarnych, panelach i debatach w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, warsztaty  zaś   organizowane – w Miasteczku Galicyjskim.

Uczestnikami  IX Forum byli  liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych rad seniorów, przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Tematy obrad  związane były z zagadnieniami  dotyczącymi różnych aspektów życia seniorów w Polsce i innych krajach europejskich. Wiodący temat towarzyszący obradom to – problem zmian demograficznych starzejących się społeczeństw i  srebrna gospodarka. W celu wypracowania rozwiązań systemowych,  prowadzonych przez polityką społeczną udzielaną seniorom,  powinna nastąpić mobilizacja wszystkich  wyżej wymienionych podmiotów.

IX Forum III Wieku rozpoczęło  wystąpienie pani Wiesławy  Borczyk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku i sądeckiego UTW. Pani Prezes w swoim przemówieniu zwróciła  szczególną uwagę na dane GUS-u i Eurostatu, mówiąc: „Polska jest najszybciej starzejącym się państwem europejskim. Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców ponad 9 mln osób to ludzie w wieku 60 plus. W październiku br. dodatkowo ponad 300 tyś. osób uzyska uprawnienia emerytalne i jak wskazują prognozy, sytuacja ta będzie się w kolejnych latach pogłębiać”. Przedstawione dane stawiają przed naszym społeczeństwem ogromne zadania do rozwiązania, stąd na IX Forum znajdowały szczególne miejsce w debatach, panelach i warsztatach.

Pełną relację z sesji plenarnych i paneli – intersujących  środowisko seniorów – można odnaleźć w „Ogólnopolskim  Biuletynie UTW nr 16” (nr 3/2017) na stronie internetowej www.federacjautw.pl.

                                                                                  Anna Jędrychowska

                                                                     

 TOWARZYSTWO

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU

TRZECIEGO WIEKU

imienia Fryderyka Chopina

02-502 Warszawa  ul. Łowicka 21

tel.(022) 881 00 72,

adres: www.wutw.waw.pl, e-mail: wutw@wp.pl

 

Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

 

Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina serdecznie zaprasza

melomanów, kochających muzykę Fryderyka Chopina,

                              do udziału                                       

 w „Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina”,

który będzie realizowany  od 20 października 2017 do 27 kwietnia 2018 r.

 

 

Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dofinansowanie na projekt konkursu, mówiący o życiu  i twórczości Fryderyka Chopina, w ramach programu „Edukacja Kulturalna”,  zarządzanego  przez Narodowe Centrum Kultury, działające przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

 

 Zadanie pt. „Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina”  składa się z dwóch części: przygotowania do konkursu –  poprzez uczestniczenie w wykładach i seminariach oraz samego  konkursu.

Wykłady i seminaria będą prowadzone w wybrane piątki  w godzinach od 10.00  do 14.00. Wykłady będą odbywać się w Centrum Łowicka, seminaria – w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Wykładom będzie towarzyszyć muzyka odtwarzana, seminariom – żywa muzyka.

Wykładowcami będą  profesorowie, wybitni znawcy życia i twórczości Fryderyka Chopina – prof. dr hab. Barbara Irena Smoleńska-Zielińska, muzykolog i pedagog i prof. dr hab. Maria Korecka-Soszkowska, pianistka i pedagog,

Konkurs będzie zwieńczeniem zdobytej wiedzy i  umiejętności. Osoby uczestniczący w konkursie będą walczyć o uzyskanie najwyższych lokat, które zapewnią im nie tylko satysfakcję, ale i nagrody pieniężne.

 

       Koordynator projektu                                    Prezes WUTW

       Anna Jędrychowska                       Prof. dr hab. Maria Korecka -Soszkowska 

 

 

Projekt „dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”                          

                             

WITAMY W NOWYM XIV ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina wznawia zapisy uzupełniające w nowym roku akademickim

Zaproszenie
Zapraszamy aktywnego seniora
zainteresowanego studiowaniem w naszej Uczelni

Oferujemy bogaty i bardzo ciekawy program. Prowadzimy wykłady z różnych dziedzin nauki i sztuki, wykłady specjalistyczne, seminaria z sześciu dziedzin wiedzy. Uczestniczymy w zajęciach muzyczno-wokalnych, malarskich, rękodzieła artystycznego, warsztatach teatralnych, gimnastyce rehabilitacyjnej, warsztatach pamięciowych, nauki obsługi komputera. Organizujemy koncerty, spotkania integracyjne i świąteczne. Słuchamy muzyki w Uniwersytecie Muzycznym, chodzimy do teatru i na imprezy kulturalne, zwiedzamy zabytki i obiekty. Wydajemy książki, biuletyn i… robimy wiele innych rzeczy.

Dlatego: Przyjdź i dołącz do nas!

Warunki przyjęcia w poczet słuchaczy WUTW:
- wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej,
- wpłacenie składki członkowskiej w wysokości 155 zł rocznie,
- dołączenie dwóch fotografii (1 do legitymacji)

Zajęcia