foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

W dniu 19 października 2017 roku, przy kawie i ciasteczkach, odbyło się spotkanie integracyjno-informacyjne słuchaczy WUTW. Poszczególni członkowie Zarządu informowali o zakresie swojej działalności i zachęcali słuchaczy do aktywnego udziału w licznych zajęciach. Większość tegorocznych wykładów i warsztatów jest kontynuacją cykli tematycznych z ubiegłych lat. Nowością jest ciekawy cykl zajęć pod ogólną nazwą "Pogodny senior", w którym do udziału zachęcała pani Michalina Chojnowska.

Pani Anna Jędrychowska omówiła  nowy, wprowadzony po raz pierwszy w semestrze 2017/2018, cykl wykładów i seminariów przygotowujący do konkursu pt. "Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Fryderyka Chopina", który jest prowadzony przez wybitnych profesorów. Ukoronowaniem tego cyklu będzie, połączony z nagrodami, konkurs wiedzy o życiu i twórczości naszego genialnego kompozytora.

Po części informacyjnej, na hasło przewodniczącej Rady Samorządu Reni Naporowskiej, zebrani rozpoczęli wesołe śpiewanie i tańce, nie kryjąc zadowolenia z tego spotkania i z chwil spędzonych w przyjaznym środowisku.

                                                            Czesława Wolska-Kotańska

Zajęcia