foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
foto1
.
Przyjdź i dołącz do nas !!! Dowiesz się wielu nowych rzeczy o współczesnym świecie z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zawrzesz nowe przyjaźnie i poznasz ciekawych ludzi. Wspólnie będziemy się uczyć, śpiewać, malować, pisać, grać, słuchać muzyki, pływać, korzystać z "kawiarenki internetowej", również wędrować, zwiedzać, podnosić swoją kondycję i odpoczywać.więcej>>

„Nic o nas bez nas – seniorzy  mają głos” – takie hasło towarzyszyło    IX Forum III Wieku na XXVII Forum Ekonomicznym,  organizowane w Krynicy-Zdroju  i  Nowym Sączu w dniach 6 – 9 września 2017 r. Forum III Wieku odbywa się od 2009 roku  cyklicznie, rokrocznie, jest wydarzeniem międzynarodowym.  Obrady  prowadzone były w różnych formach: na  sesjach plenarnych, panelach i debatach w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, warsztaty  zaś   organizowane – w Miasteczku Galicyjskim.

Uczestnikami  IX Forum byli  liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych rad seniorów, przedstawiciele nauki, biznesu i polityki. Tematy obrad  związane były z zagadnieniami  dotyczącymi różnych aspektów życia seniorów w Polsce i innych krajach europejskich. Wiodący temat towarzyszący obradom to – problem zmian demograficznych starzejących się społeczeństw i  srebrna gospodarka. W celu wypracowania rozwiązań systemowych,  prowadzonych przez polityką społeczną udzielaną seniorom,  powinna nastąpić mobilizacja wszystkich  wyżej wymienionych podmiotów.

IX Forum III Wieku rozpoczęło  wystąpienie pani Wiesławy  Borczyk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Federacji  Uniwersytetów Trzeciego Wieku i sądeckiego UTW. Pani Prezes w swoim przemówieniu zwróciła  szczególną uwagę na dane GUS-u i Eurostatu, mówiąc: „Polska jest najszybciej starzejącym się państwem europejskim. Obecnie w naszym kraju na 38,4 mln mieszkańców ponad 9 mln osób to ludzie w wieku 60 plus. W październiku br. dodatkowo ponad 300 tyś. osób uzyska uprawnienia emerytalne i jak wskazują prognozy, sytuacja ta będzie się w kolejnych latach pogłębiać”. Przedstawione dane stawiają przed naszym społeczeństwem ogromne zadania do rozwiązania, stąd na IX Forum znajdowały szczególne miejsce w debatach, panelach i warsztatach.

Pełną relację z sesji plenarnych i paneli – intersujących  środowisko seniorów – można odnaleźć w „Ogólnopolskim  Biuletynie UTW nr 16” (nr 3/2017) na stronie internetowej www.federacjautw.pl.

                                                                                  Anna Jędrychowska

Zajęcia