Uroczysta inauguracja XVI roku akademickiego Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 3 października 2019 roku. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście i słuchacze naszego uniwersytetu. Prezes Maria Korecka- Soszkowska , powitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie ciepło nowych słuchaczy przedstawiając im plany i zajęcia, które będą realizowane w I semestrze. Po odśpiewaniu hymnu Gaudeamus i złożeniu ślubowania nowi słuchacze otrzymali legitymacje członkowskie. Pani Prezes wykonała krótki recital fortepianowy, a wiceprezes Michalina Chojnowska przedstawiła zaproszonego gościa aktora Grzegorza Heromińskiego, który w wykładzie pt. „Uśmiech dla każdego” zachęcał do pogodnego i miłego spędzania czasu na uniwersytecie i do uśmiechu na co dzień.